Lasy

Lasy zajmują w Gminie Rewal powierzchnię 1239,48 hektarów, co stanowi 30,5% obszaru gminy. Lasy publiczne znacznie przeważają na tym terenie i zajmują powierzchnię 1220,04 ha. Własność gminy stanowi natomiast jedynie 11,70 ha zalesienia.

Warto wspomnieć, iż w Pogorzelicy i jej okolicach znajdują się także bardzo rzadkie sosnowe bory bażynowe, które zajmują w całej Polsce jedynie 50km2. Tu, ciągną się one wąskim pasem wzdłuż wybrzeża na wschód, aż do okolic Mrzeżyna. Najbardziej zalesione miejscowości Wybrzeża Rewalskiego to właśnie Pogorzelica oraz Pobierowo.

Dodano: 2015-06-26
Komentarze (0)
Dodaj komentarz